1- قیمتهای ذکر شده در فروشگاه قیمتها تک فروشی نمی باشد.
نحوه ارسال در تهران با پیک می باشد.
نحوه ارسال به شهرستان از طریق باربری می باشد.

4- در صورتی که مشتری درثبت ادرس خود دچار اشتباه شود وکالای ارسالی بعلت عدم شناسایی ادرس مشتری برگشت بخورد هزینه ارسال دوباره بعهده مشتری خواهد بود.

5- پیگیری کالای خریداری شده پس از ارسال بعهده مشتری خواهد بود.
6- سعی می شود تمامی سفارشات ثبت شده در طی اولین روزکاری ارسال شود اما ممکن است ارسالات 2 روز کاری زمان ببرد.
7- مبلغ و کالاهای سفارش شده پس از ارسال به هیچ عنوان قابل عودت نمی باشد.
8-تمامی سفارشات همراه با فاکتور ثبت مشتری به مقصد خریدار ارسال شده در صورت مشاهده کسری ویا مغایرت با فاکتور وجود داشته باشد حتما مشتری موظف است در اولین روزکاری فروشگاه را مطلع نموده و هزینه ارسال کم و کسری کالا ویا عودت مبلغ کسری بعهده فروشگاه می باشد.
9- تمامی قیمتهای قید شده در فاکتور مشتری معتبر بوده و فروشگاه حق افزایش قیمت پس از ثبت فاکتور انلاین و یا پس از اعلام فیش واریزی را ندارد.
10 هر فروشگاه پرنیان اگزوتیک بدون نام مدیریتی داوود پرنیان و شماره حساب قید شده در این فروشگاه فاقد اعتبار یوده وبا متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
11-درواریز مبلغ فاکتورخرید به به نام داوود پرنیان وشماره حساب فروشگاه دقت نمایید درصورت واریز بغیر فروشگاه هیچ گونه مسئولیتی قبول نکرده وبه ان رسیدگی نخواهد کرد.

با تشکر از اعتماد و خرید شما
خداوند به طرفین خیر وبرکت عطا نماید