شماره کارت بانک ملی
6037-9973-8015-5508
به نام داوود پرنیان

اعلام پرداخت با شماره
شماره تماس: 55616066 -021